Lajtha László Alapítvány

A Lajtha László Alapítvány független és politikamentes intézményként jött létre Sepsiszentgyörgyön 1992 júliusában, azzal a jól meghatározott céllal, hogy a hagyományos népzene- és néptáncmozgalmat támogassa. Eddigi tevékenysége alatt az Alapítványnak sikerült e célnak megfelelően, hasznosan működnie, alkalomszerű programjai mellett pedig két, éves rendszerességgel megszervezett, nagy sikerrel működő rendezvényt tudhat magáénak.

A sepsiszentgyörgyi népzene- és néptánctalálkozók az erdélyi népi kultúra egyik végvárának szerepét töltik be.  Szerepük kettős: egyrészt felbecsülhetetlen értékű folklóranyag gyűjtésére nyújtanak lehetőséget amatőr és hivatásos gyűjtőknek egyaránt, megörökítve s egyszersmind életben tartva a tánc és zeneanyagok átadását különböző nemzedékék között. Másfelől találkozások alkalmát biztosítják szakemberek, adatközlők és egyszerű emberek között, ezáltal mintegy a népi kultúra követének szerepét töltik be, programjaik által megismertetve, megszerettetve hagyományos népi műveltségünket, folklórkincseinket Sepsiszentgyörgy polgáraival és vendégeivel. Mindenki számára nyitott programjai révén a találkozó elsősorban a város polgáraihoz szól, de számos meghívottja, vendége által a kapcsolatteremtésnek is kedvez.

A találkozó gyermekeknek szóló rendezvényei nevelő szerepet töltenek be, ráadásul a kicsik úgy sajátíthatják el a kultúránkra jellemző, az identitásunkat meghatározó népi kultúra elemeit, alapjait, hogy annak egy pillanata sem teher számukra, hiszen játszva ismerkednek népünk szellemi, tárgyi értékeivel.

A Lajtha László Alapítvány másik kiemelkedő projektje a nemzetközi érdeklődésnek örvendő Kommandói Cigányfolklór Tábor. A tábor bepillantást biztosít minden érdeklődőnek a cigányság kultúrájába, különös, anakronisztikus életmódjába, ezáltal felkínálja a lehetőséget az első lépés megtételére a tolerancia és elfogadás felé. Az egy hetes tábor során a résztvevők a cigányság történetéről, kultúrájáról, társadalmi helyzetéről, aktuális problémáiról szóló előadásokat hallgathatnak, dalaikat és táncaikat tanulhatják meg. A tábor legfontosabb jellemzője azonban a résztvevők egy hétig való együttélése, a közös tánc és beszélgetések a meghívott cigány előadókkal, táncosokkal, zenészekkel.

Az alapítvány szakmai tevékenységéhez tartozik továbbá a sepsiszentgyörgyi táncházmozgalom támogatása, a heti rendszerességű és a néphagyomány jeles alkalmaihoz, szokásaihoz kötődő ünnepi táncházak megrendezése (farsangi táncház, Szent György-napi táncház, Katalin-napi táncház, karácsonyi táncház).

Meg kell említenünk továbbá a Székelyföldi Legényesversenyt, amelyet 2018-ban ötödik alkalommal rendeztünk meg Sepsiszentgyörgyön. A verseny hiánypótló szerepet tölt be a régióban, ugyanis nem létezett kimondottan legényes táncokat középpontba helyező szakmai fórum ezidáig Székelyföldön. A népzene- és néptánchagyományok megőrzésének és továbbadásának szellemében rendezvényünk célja a legényes táncok átörökítése, motiváció és szakmai visszaigazolás a fiatal táncos generációnak.