Lajtha László Alapítvány

A Lajtha László Alapítvány független és politikamentes intézményként jött létre Sepsiszentgyörgyön 1992 júliusában, azzal a jól meghatározott céllal, hogy a hagyományos népzene- és néptáncmozgalmat támogassa. Eddigi tevékenysége alatt az Alapítványnak sikerült e célnak megfelelően, hasznosan működnie, alkalomszerű programjai mellett pedig két, éves rendszerességgel megszervezett, nagy sikerrel működő rendezvényt tudhat magáénak.

Az alapítvány kiemelkedő rendezvényének számít az évente megszervezett sepsiszentgyörgyi Népzene- és Néptánctalálkozó, amely az erdélyi népi kultúra életben tartását, megőrzését és továbbadását tűzte ki célul. A sepsiszentgyörgyi népzene- és néptánctalálkozók az erdélyi népi kultúra egyik végvárának szerepét töltik be.  Szerepük kettős: egyrészt felbecsülhetetlen értékű folklóranyag gyűjtésére nyújtanak lehetőséget amatőr és hivatásos gyűjtőknek egyaránt, megörökítve s egyszersmind életben tartva a tánc és zeneanyagok átadását különböző nemzedékek között. Másfelől találkozások alkalmát biztosítják szakemberek, adatközlők és egyszerű emberek között, ezáltal mintegy a népi kultúra követének szerepét töltik be, programjaik által megismertetve, megszerettetve hagyományos népi műveltségünket, folklórkincseinket Sepsiszentgyörgy polgáraival és vendégeivel. Mindenki számára nyitott programjai révén a találkozó elsősorban a város polgáraihoz szól, de számos meghívottja, vendége által a kapcsolatteremtésnek is kedvez.

A találkozó gyermekeknek szóló rendezvényei nevelő szerepet töltenek be, ráadásul a kicsik úgy sajátíthatják el a kultúránkra jellemző, az identitásunkat meghatározó népi kultúra elemeit, alapjait, hogy annak egy pillanata sem teher számukra, hiszen játszva ismerkednek népünk szellemi, tárgyi értékeivel.

A Lajtha László Alapítvány másik nemzetközi visszhangú, kiemelkedő projektje volt a Kommandói Cigányfolklór Tábor, melyet 1999 és 2021 között 23 alkalommal szervezett meg. A tábor bepillantást biztosított minden érdeklődőnek a cigányság kultúrájába, különös, anakronisztikus életmódjába, ezáltal felkínálva a lehetőséget az első lépés megtételére a tolerancia és elfogadás fele. Az egy hetes tábor során a résztvevők a cigányság történetéről, kultúrájáról, társadalmi helyzetéről, aktuális problémáiról szóló előadásokat hallgathattak, dalaikat és táncaikat tanulhatták meg. A tábor legfontosabb jellemzője azonban a résztvevők egy hétig való együttélése, a közös tánc és beszélgetések voltak a meghívott cigány előadókkal, táncosokkal, zenészekkel. 2022-től a tábort a Pro Cultura Alapítvány szervezi.

Az alapítvány szakmai tevékenységéhez tartozik továbbá a sepsiszentgyörgyi táncházmozgalom támogatása, a havi rendszerességű és a néphagyomány jeles alkalmaihoz, szokásaihoz kötődő ünnepi táncházak megrendezése (farsangi táncház, Szent György-napi táncház, Katalin-napi táncház, karácsonyi táncház).

A Lajtha László Alapítvány pályázatai révén támogatja a Háromszék Táncegyüttes művészeti tevékenységét: új bemutatókat, kiemelkedő turnékat, eseményeket, továbbá a táncos utánpótlás nevelés és a fiatal tehetségek támogatása is az alapítvány tevékenységi körébe tartozik. Ennek jegyében indult útjára a Székelyföldi Legényesverseny, amelyet 2022-ben nyolcadik alkalommal rendeztünk meg Sepsiszentgyörgyön. A verseny hiánypótló szerepet tölt be a régióban, ugyanis nem létezett kimondottan legényes táncokat középpontba helyező szakmai fórum Székelyföldön. A népzene- és néptánchagyományok megőrzésének és továbbadásának szellemében rendezvényünk célja a legényes táncok átörökítése, motiváció és szakmai visszaigazolás a fiatal táncos generációnak.


Elérhetőség

Telefonszám: +4/0747813629
E-mail:

magnifiercrosschevron-down