S-​a ter­mi­nat Fes­ti­valul Internațional de Teatru ATE­LIER, ed. XXII.

iunie 11, 2015 haromszek 0 Comments

S-​a ter­mi­nat cu suc­ces Fes­ti­valul Internațional de Teatru ATE­LIER, ed. a XXII-​a. Fes­ti­valul s-​a încheiat cu o gală fes­tivă la Teatrul Tamási Áron de la ora21.30 unde orga­ni­za­torii au premiat cele mai bune spectacole.

Spec­ta­colul Fiul risip­i­tor în regia lui Ivác­son Lás­zló a fost nom­i­nal­izat în cat­e­gori­ile „cel mai bun spec­ta­col” și „cea mai bună core­grafie”.

Vă mulțumim spec­ta­to­rilor și crit­i­cilor pen­tru recunoaștere!

Previous Post

Next Post