november 9, 2015

Erdély-menyegző – Ének a reményhez

Köszöntelek téged, Fényes világ, Ki a fényes ez világot megfényesítetted, Édes áldott napom. Eljegyezni magunkat újra és újra azzal, ami a miénk – csengő ének, gyógyító varázsige, mozdulatban őrzött érték,...

október 2, 2015

Böjttől böjtig

Az egyik lexi­kon meg­fo­gal­ma­zása sze­rint a böjt a mér­ték­le­tes­ség eré­nyé­nek cse­le­ke­dete: tágabb érte­lem­ben min­den erköl­csi meg­gon­do­lás­ból fakadó önmeg­ta­ga­dás, főként az érzéki élve­ze­tektől való tar­tóz­ko­dás; szo­ros érte­lem­ben az önfenn­tar­tási ösztön meg­fé­ke­zése — Célja a lélek föl­eme­lése...

október 2, 2015

Két kezem forgatta, szívem táncoltatta

– Barangolás a forgós-forgatós táncok világában –  A Két kezem forgatta, szívem táncoltatta című hagyományos folklórelőadás koreográfiái a Kárpát-medencei forgós-forgatós táncok világából építkeznek. Erdélynek a barokk kor eredményeképpen ez a...

október 2, 2015

A banda

A „Száz évig” sikere folytatásra ösztönzött: a magyarpalatkai banda és a mezőségi esküvők-lakodalmak emléke, a Heveder zenekar mai tudása, érett előadásmódja és a Háromszék Táncegyüttes erősödő tánckara új előadás megszületésére...

október 2, 2015

Az én mesém

„Magos a rutafa, ága elágazik, Még a tengeren is által hajladozik, Selyem sárhaja, Magyar Ilona, Haján felül gyöngy, koszorúja gyöngy.”  „Gyűjtöttek, gyűjtöttek a magyarok kincset, Elakadtak, elakadtak, a sáros patakban...

1 34 35 36 37 38 40