Kapcsolat

Székhely/Postacím:
Sep­si­szent­györgy 520008
Gábor Áron 1.
Romá­nia, Kovászna megye

Tel: +4/0372 941 240
Fax: +4/0372 875 823
E-mail: hte@hte.ro

Háromszék Táncstúdió
Sep­si­szent­györgy, Sza­bad­ság tér 1.
(A szín­ház udva­rán talál­ható épület)

Jegyinformációk:
Sepsiszentgyörgyi előadásainkra jegyek a Kulturális Szervezőirodában és a www.biletmaster.ro oldalon kaphatók.
A Szervezőiroda nyitva tartási rendje: hétfőtől csütörtökig 10-16 óra között, pénteken 11-13 óra között, valamint előadások előtt egy órával. Telefonszám: 0267-312104.