Az előadás Folk Dance and Music Festival, ed.33. programjában tekinthető meg november 11-én, szombaton 20 órától a Sepsi Arénában.


Bár a mostani bevásárlóközpontos világban mindinkább feledésbe merül, nem is olyan régen a piac egy település napi életének, így Kolozsvárnak is központi helyszíne volt. Itt adta el napi friss zöldségét a hóstáti gazda, tejét-vaját a kalotaszegi asszony, munkaerejét, barmát a széki vagy mezőségi férfiember, pénzzel a zsebében itt mulatott a vásáros a sikeres nap végén, itt ismerkedtek meg leendő házastársak, pletykáltak, vagy csak hallgatták a legfrissebb híreket a vásárlók.

A Magyar Állami Népi Együttes ennek a képzeletbeli piacnak a hangulatát varázsolja a színpadra – nem teljességre törekedve, de történeti távlatokat is nyitva az emlékezet horizontján – természetesen nem drámában, hanem a néptánc és a népzene költői nyelvét használva.

A műsorban elhangzik Mihályi Gábor írása.


Zenei rendező: Kelemen László
Musical editor: Kelemen László, Pál István Szalonna
Zeneszerző: Kelemen László
Koreográfus: Ágfalvi György, Kökény Richárd, Mihályi Gábor  
Látványtervező:Papp Kornél 

Director-choreographer: Mihályi Gábor

Előadja: a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara
Vendégként közreműködik: Bistey Boglárka, Farkas Regő, Molnár Ilona
Szólót énekel: Pál Eszter, Hetényi Milán   
Mesemondó: Pálffy Zoárd

Zenei vezető: Nyitrai Tamás
Orchestra leader: Radics Ferenc
Tánckarvezető: Ágfalvi György
Tánckari asszisztens: Borbély Beatrix, Jávor Katalin, Farkas Máté, ifj. Zsuráfszky Zoltán
Artistic director: Pál István Szalonna
Együttesvezető: Mihályi Gábor

A műsor a Kolozsvári Magyar Napok tizedik évfordulójára készült.
Időtartam: 75 perc szünet nélkül


Jegyinfó:

A 33. Népzene- és Néptánctalálkozó előadásaira és programjaira a Központi Jegyirodában, illetve a helyszínen vásárolhatnak jegyeket az érdeklődők. A Sepsi Arénában érvényes szombati napi karszalag feljogosít az előadás megtekintésére.

A Központi Jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőn és szerdán 8-16 óra között, kedden és csütörtökön 8-18 óra között és pénteken 8-15 óra között. Telefonszám: 0267-312104.


A vendégjáték az Erdélyi Hagyományok Háza támogatásával valósul meg.

Az előadás Folk Dance and Music Festival, ed.33. programjában tekinthető meg november 10-én, pénteken 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében, Sepsiszentgyörgyön.


A Magyar Állami Népi Együttes előadása a Kárpát-medence néphagyományait (néptánc, népköltészet, népzene) feldolgozó, a női princípiumot a figyelem középpontjába állító, a „rítusokat felemlegető” táncszínház.

A hajnal a napkelte időszaka, mely a várakozással teli éjszaka sötétje után minden nap megjelenik. A hajnal – amely örökké fiatal és halhatatlan, a végtelen lehetőségek hordozója – a remény egyetemes szimbólumaként vált kulturális emlékezetünk részévé.

A hold az éjszaka bolygója, a szépség, a fény jelképe, mely sajátos és különleges szerepet töltött be minden nép hitvilágában, így a magyarban is. Mágikus funkciója ciklikus váltakozásában rejlik, melynek révén kapcsolatba kerül a születéssel, a halállal, a párválasztással, a termékenységgel, a természet titkos erőivel.

Amíg a nap az erő, a teremtő férfi jelképe, a szellem megtestesítője, addig a hold mindig a befogadó, a szellemi helyett az anyagi világhoz kapcsolódó nőiség jelképe.

Az említett szimbólumok mindegyike közös képzetek eredménye. E szimbólumok – az elmúlt évtizedek drámai változásai ellenére, melyeket „kollektív emlékezetvesztésként” ír le a társadalomtudomány – a ma embere számára is képesek még jelentést hordozni.

A Hajnali Hold című előadás a hagyományos táncok régen elhomályosult szimbólumrendszerének, valamint az egyes mozdulattípusok és térbeli formák hajdani jelentésének felmutatására vállalkozik. Láttatni kívánja a rég elfeledett, egykori mögöttes értelmeket, a mélyebb jelentésrétegeket.

A Hajnali Hold a folklór nyelvezetéből inspirálódva szól ameghatározó női princípiumokról, a női lélekről, az ösztönök szintjéről, erről a sokszor titkos és érzéki világról. Alkalmat ad arra is, hogy a hold szemszögéből vizsgálva említést tegyen a napról, a férfi princípiumról. Felmutassa kötődésünket a múlthoz, viszonyunkat a jelenhez. Meséljen szerelemről, vágyakozásról, születésről és elmúlásról, a hétköznapokról éppúgy, mint az ünnepek profán vagy szakrális rituáléiról.

A Hajnali Hold a várakozás pillanata. A várakozásé – mielőtt felkel a Nap…

A műsorban elhangzó szövegek eredeti gyűjtések és Mihályi Gábor írásai.


Zenei rendező: Pál István Szalonna
Zeneszerző: Herczku Ágnes, Pál István Szalonna
Musical editor: Pál István Szalonna
Koreográfus: Furik Rita, Gera Anita, Mihályi Gábor, Orza Calin
Jelmeztervező: Furik Rita
Fény- és látványtervező: Kovács Gerzson Péter

Director-choreographer: Mihályi Gábor

Előadja: a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara,
Vendégként közreműködik: Molnár Ilona, Okos Gergely
hangfelvételről: Dés András
Szólót énekel: Pál Eszter

Zenei vezető: Nyitrai Tamás
Orchestra leader: Radics Ferenc
Tánckarvezető: Ágfalvi György
Tánckari asszisztens: Borbély Beatrix, Jávor Katalin, Farkas Máté, ifj. Zsuráfszky Zoltán
Artistic director: Pál István Szalonna
Együttesvezető: Mihályi Gábor

Időtartam: 85 perc szünet nélkül


Jegyinfó:

Az előadásra jegyek a sepsiszentgyörgyi Központi Jegyirodában kaphatók.
Jegyár: 40 lej
Az előadásra szóló belépő egyben a péntek esti táncházba való belépést is biztosítja!

A Központi Jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőn és szerdán 8-16 óra között, kedden és csütörtökön 8-18 óra között és pénteken 8-15 óra között. Telefonszám: 0267-312104.


A vendégjáték az Erdélyi Hagyományok Háza támogatásával valósul meg.

magnifiercrosschevron-down