HTE logo

November 12, 2015

XXVII. Népzene-és Néptánctalálkozó

Idén immár 27. alkalommal kerül megrendezésre a sepsiszentgyörgyi Népzene-és Néptánctalálkozó a Lajtha László Alapítvány és a Háromszék Táncegyüttes szervezésében. Az idei Találkozó változatos programmal várja a résztvevőket. A rendezvény kiemelt...

November 9, 2015

Transylvanian marriage – Songs to Hope

The Háromszék Dance Ensemble presents Erdély-menyegző, a new folk dance theatre performance directed by Mihályi Gábor, the artistic director of Hungarian State Folk Ensemble.

November 9, 2015

Transylvanian Marriage – Songs to hope

To engage ourselves day by day to what is ours – ancient songs, spells, healing incantations, movements, values, true spirit – that is the challenge. In our vision the essence...

October 2, 2015

Böjttől böjtig

Az egyik lexi­kon meg­fo­gal­ma­zása sze­rint a böjt a mér­ték­le­tes­ség eré­nyé­nek cse­le­ke­dete: tágabb érte­lem­ben min­den erköl­csi meg­gon­do­lás­ból fakadó önmeg­ta­ga­dás, főként az érzéki élve­ze­tektől való tar­tóz­ko­dás; szo­ros érte­lem­ben az önfenn­tar­tási ösztön meg­fé­ke­zése — Célja a lélek föl­eme­lése...

October 2, 2015

He twirled my hands and danced with my heart

He twirled my hands and danced with my heart is a traditional folclore performance inspired by the twirl dances from the Pannonian Basin. Preserved by the baroque era these dances...

1 30 31 32 33 34 36