HTE logo

Kapcsolat

Szék­hely /Pos­ta­cím:
Sep­si­szent­györgy 520008
Gábor Áron 1.
Romá­nia, Kovászna megye

Tel: +4/0372 941 240
Fax: +4/0372 875 823
E-mail: hte@hte.ro

HÁROMSZÉK  TÁNCSTÚ­DIÓ
Sep­si­szent­györgy, Sza­bad­ság tér 1.
(A szín­ház udva­rán talál­ható épület)